Teithiau Leri – Leri Walks

Mae’r gyfres hon o deithiau tywysedig yn eich arwain o lygad yr Afon Leri i’r môr. Adroddir hanes yr ardal, ei diwylliant a’i chwedlau. Mae pob taith yn eich cyflwyno i ran wahanol o Gwm Eleri. Adroddwyd gan Gwilym Morus-Baird.

Rydym yn dal i arbrofi gyda rhai darnau o’r teithiau, ac mae croeso i chi awgrymu unrhyw welliannau.

Cliciwch ar y daith hoffech chi lawr lwytho (am ddim):

Clawr Taith 1

1. Craigypistyll –      Bontgoch

Clawr Taith 3

3. Tal-y-bont –      Dôl-y-bont

Os hoffech chi lawr lwytho’r gerddoriaeth o’r teithiau, ymwelwch â’r dudalen hon.

Os hoffech chi wrando ar raglen hanner awr yn adrodd hanes pererindod i lawr y Leri gan Jane Lloyd Francis a Gwilym Morus-Baird, ymwelwch â’r dudalen hon.

Recordiwyd a chynhyrchwyd gan Gwilym Morus-Baird.

Clawr gan Gabrielle Adamson.

Gyda llawer o ddiolch i’r holl gyfranwyr, gan gynnwys: Rob Evans, Emyr Davies, Richard Huws, Carys Briddon, David Hydes, Ruth Jên, Gerald Watkins, John Huws, Anthony Morris a Justin Lyons.

This series of guided walks will lead you down the River Leri from source to sea. Covering local history, culture, legend and lore, each walk introduces you to a different part of Cwm Eleri. Narrated by Jane Lloyd Francis.

We are still experimenting with parts of the walks, and we welcome any suggestions you may have.

Please click on whichever guided walk you would like to download (it’s free):

Clawr Taith 2

2. Bontgoch –          Tal-y-bont

Clawr Taith 4

4. Dôl-y-bont –      Ynyslas

If you would like to download the music from the walks, please visit this page.

If you would like to listen to the half hoour program about Jane Lloyd Francis’ and Gwilym Morus-Baird’s pilgrimage down the Leri, please visit this page.

Recorded and produced by Gwilym Morus-Baird.

Cover by Gabrielle Adamson.

With many thanks to all of the contributors, including: Rob Evans, Emyr Davies, Richard Huws, Carys Briddon, David Hydes, Ruth Jên, Gerald Watkins, John Huws, Anthony Morris and Justin Lyons.

cymerau-publicity-logos

Advertisements
Rhywbeth i’w ychwanegu? Os oes gennych chi fwy o wybodaeth neu atgofion i’w rhannu am y Leri, mae croeso i chi eu cynnwys isod.
Anything to add? If you have any more information or recollections to share about the River Leri, you are welcome to include them below.